Ciągłość osadnicza na terenie dzisiejszej wsi Piasecznik trwa od epoki kamiennej. W pobliżu osady odkryto m. in. 4 grobowce "kujawskie", a także narzędzia rolnicze i broń z tego okresu. Tu również zlokalizowana była osada z IV - V okresu epoki brązu sprzed 400 r. p.n.e. (m. in. chatę z paleniskiem, cmentarzysko popielnicowe z ozdobami).

Lokacja wsi nastąpiła najprawdopodobniej w XIII w. W okresie tym tere­ny okoliczne wchodziły w skład księstwa pomorskiego i historycznej ziemi pyrzyckiej. W 1269 r. obszary te zajęte zostały przez margrabiów branden­burskich, którzy wykorzystali konflikt pomiędzy joannitami korytowskimi a cystersami z Kołbacza i popierającym ich księciem pomorskim Barnimem I. W 1278 r. "Pecenik"  wymieniony został w układzie na mocy którego Barnim odzyskał wsie położone w rozwidleniu Iny, uznając je za lenno otrzymane od margrabiego Konrada w zamian za określone przysługi wojskowe. W tym też roku jako właściciel Piasecznika wymieniony został ród Wedlów z Krępcewa.

Od 1516 r. właścicielem Piasecznika był Jakub von Gunterberg. W nie­wiadomym czasie wieś utraciła status majątku prywatnego i przeszła na własność panujących, stając się częścią domeny w Dobrzanach-Dolicach. W 1774 r. we wsi założony został (na północno-zachodnim krańcu osady, w pobliżu przesmyku między jeziorami) folwark jako własność domeny państ­wowej .

W XVIII i XIX w. Piasecznik był typową wsią bogatych chłopów. W 1784r. było tu 25 gospodarstw chłopskich z sołtysem, 3 zagrodników, 7 chałupników, karczmarz i kowal; łącznie 75 chałupy. W 1868 r. wieś liczyła 25 gospo­darstw chłopskich, 3 zagrodników; łącznie 85 budynków mieszkalnych,

2 budynki przemysłowe (w tym młyn wodny) i 55 budynków gospodarczych. W tym samym czasie w majątku domenalnym było 21 budynków mieszkalnych. Około 1939 r. we wsi było 50 gospodarstw chłopskich o areale 20 - 50 ha ziemi. W latach 50-tych XX w. wieś liczyła 585 mieszkańców.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.