Nauczanie w Piaseczniku rozpoczęto w 1946 roku, gdyż pocisk częściowo uszkodził parterową część budynku, a poza tym cała szkoła była zdewastowana i pozbawiona okien. Pierwszym nauczycielem prowadzącym zajęcia dla czterech klas został Paweł Szramiak, a po jego zamordowaniu zastąpił go Julian Zawadzki. Lekcje odbywały się najpierw w jednej sali, potem w dwóch, trzech, a następnie wydzierżawiono połowę (dwa pomieszczenia) pobliskiego, parterowego wówczas domu. Obecnie mieszczą się tam Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Lekcje w dwóch budynkach trwały aż do lat osiemdziesiątych. W roku 1948 wprowadzono w Piaseczniku szkołę sześcioklasową, aby po kilku miesiącach powrócić do szkoły czteroklasowej. Jeszcze w 1951 roku brak było w Piaseczniku tablicy, ławek, a okna nadal nie były oszklone. Lekcje matematyki zapisywano na postawionym pionowo stole. Gruz sprzed szkoły usunięto dopiero w roku 1959. W klasach były piece, ale wieczne problemy z opałem powodowały, że zimą w klasach panowała nawet temperatura + 5 stopni C. Dzieci siedziały ubrane w płaszcze i rękawiczki. Centralne ogrzewanie zainstalowano dopiero w 1971 roku.

Kierownikiem szkoły w roku 1951 został Władysław Nahorski i pełnił tę funkcje przez trzydzieści trzy lata. W tymże roku założono bibliotekę rozpoczynając od księgozbioru składającego się z dwudziestu czterech książek. W wakacje roku następnego przeprowadzono remont szkoły.

Plany władz powiatowych opracowane w 1965 roku przewidywały rozbudowę w 1968 roku szkoły w Piaseczniku, a na następny rok planowano remont szkoły w Sławęcinie. Brak pieniędzy sprawił, że prace w Piaseczniku odłożono na później - remont wykonano od wakacji do grudnia 1971 roku, a kolejny od grudnia 1979 do lutego 1980 roku.

Powojenne lata przynosiły wzrost liczby uczniów tak w Sławęcinie, jak i w Piaseczniku i Stradzewie. Coraz więcej rodzin osiedlało się, by zagospodarować Ziemie Odzyskane. Dla przykładu w roku szkolnym 1946/47 w Piaseczniku uczyło się osiemnastu uczniów; w roku 1951/52 było ich czterdziestu ośmiu, po pięciu latach już siedemdziesięciu sześciu, a po kolejnych pięciu latach stu sześciu. W roku szkolnym 1966/67 uczęszczało do piasecznikowskiej szkoły stu dwudziestu uczniów Podobnie przybywało nauczycieli w Piaseczniku - ich liczba z trzech w roku 1953 wzrosła do siedmiu w 1968 roku. W następnych latach liczba uczniów systematycznie, choć powoli spadała.

W 1954 roku przeprowadzono elektryfikację wsi. Zaświeciły żarówki w szkole. Sieć elektryczna była tu, jak i w okolicznych wsiach już przed wojną, lecz cała infrastruktura została zniszczona w wyniku działań wojennych. Trzy lata później założono w szkole telefon, a w 1963 roku szkoła w Piaseczniku mogła pochwalić się telewizorem \"Klejnot\", który ufundował Komitet Rodzicielski po uprzednim zorganizowaniu zabawy i loterii. W tym¬ że roku szkoła otrzymała także dźwiękowy aparat filmowy. Działała spółdzielnia uczniowska, drużyna harcerska i zuchowa. Obok szkoły stworzono ogródek doglądany przez same dzieci. Pierwszą higienistką szkolną została w roku 1956 nauczycielka, Helena Karwat. Lata siedemdziesiąte zaznaczyły się też odwiedzinami objazdowego ambulansu dentystycznego, w którym leczono dzieciom zęby. Pierwszy taki ambulans zawitał do Piasecznika w styczniu 1971 roku.

W latach 1987 - 1993 dyrektorem szkoły w Piaseczniku była pani Kazimiera Kusiak - Tomczak. Reforma szkolnictwa w 1993 roku spowodowała, iż dzieci klas starszych przeniesiono do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, a szkoła w Piaseczniku (czteroklasowa) została filią tejże szkoły. W latach 1993 - 1995 funkcję kierownika filii pełniła w dalszym ciągu pani Kazimiera Kusiak - Tomczak. W roku 1996 szkoła została całkowicie zamknięta, a dzieci przeniesiono do szkoły w Sławęcinie.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.